Kontakt

Externí vzdělávací agentura s.r.o.
Benešovo náměstí 422/3
415 01 Teplice
IČ: 273 30 613

Tel: 417 536 162
E-mail: info@exva.cz

Reagujeme na potřeby trhu práce, především nabídkou rekvalifikačních kurzů a kurzů pro veřejnost, které jsou cíleně zaměřeny na mezery mezi nabídkou a poptávkou v regionu Ústeckého kraje.

Nabízíme kurzy pro zájemce se základním, středoškolským i vysokoškolským vzděláním. Všechny rekvalifikační kurzy jsou akreditované MŠMT ČR, MPSV nebo MV ČR. Absolvent po ukončení kurzu získá osvědčení s celostátní platností.

Kurzy „pro veřejnost“ lze upravit dle potřeb a zájmu vzdělávané skupiny účastníků, výuka může probíhat v prostorách vlastních nebo v prostorách objednavatele. Součástí rekvalifikačních kurzů je praxe přímo na pracovištích u smluvně zajištěných společností a partnerů. Kurzy jsou připraveny odborníky a zajištěny kvalitním lektorským týmem externích spolupracovníků. Výuka probíhá v centru Teplic na Benešově náměstí v nových zrekonstruovaných prostorách s veškerým potřebným zázemím.